• QQ 872972593
 • QQ 429588428
 • 客服电话: 13906290227
 • 当前位置: 首页 > 系统分类 > 网店信息 > 付款方式

  付款方式

   

   

   

  加微信号转账付款:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  农行帐号:62284  8042  50283  09374     收款人:蒋 峰

   

  开户行:江苏南通光华支行

   

   

   

  工行帐号:6217  2311  1100  0914  861    收款人:蒋 峰

   

   开户行:江苏南通学田支行

   

   

   

  建行帐号:6217  0012  7000  7393  855   收款人:蒋 峰

   

   开户行:江苏南通市学田新村分理处 

   

   

  邮政帐号:6217  9930  0012  9657  642   收款人:蒋 峰

   

   开户行:江苏南通工农路支行